Kuruluş Tarihçesi


 

 

Semtimizde Onkoloji Hastanesi bulunmaktadır. Adı geçen hastaneye genelde ‘yeşil kart’ tabir edilen karta sahip olanlar ile dar gelirliler gelmekte veya havale edilmektedir. Elbette adı geçen hastane neredeyse Türkiye’nin en büyük ONKOLOJİ hastanesi olsa da nihayetinde belirli bir kapasitesi vardır. İşte zaman zaman gelen hasta ve hasta yakınları bu kapasiteyi zorlamakta; hatta bazen bir hastanın yanı sıra tüm aile bireyleri de gelmektedir. Benzeri durum Adana Balçalı Hastanesinde de görülmektedir. İşte bu hasta ve yakınları çoğu zaman zor koşullar altında hastanenin bahçesinde ya da civarda uygun buldukları bir yerde yemek ve yatma ihtiyaçlarını gidermektedir. Tabi ki, bu durum dışarıdan bakıldığında hiç de hoş bir manzara arz etmemektedir. Vakfın kurucuları olan bizlerden bazı arkadaşlarımız çeşitli vesilelerle bunlara şahit olduk.

 

Genelde vakfımız kurucularının İslami duyarlılıkları nedeniyle bu durum arkadaşlar arasında gündem konusu oldu. Bilindiği gibi Hz. Peygamber (a.s.); “Komşusu aç yatarken, kendisi tok yatan bizden değildir” buyuruyor. Bu buyruk da teşvik edici oldu ve bizler uzaktan, yakından adı geçen hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına hizmet amaçlı olarak bu vakfı kurduk ve yaklaşık 1996’dan bu yana da hizmet vermekteyiz.